Ouderraad  
   
De ouderraad heeft als specifieke taak de rechtmatige belangen van de ouders te verdedigen, maar wil tegelijk de samenwerking tussen ouders en de school bevorderen. U kan de ouderraad bereiken via oudercomite@pulhof-ls.be of ouderraad@pulhof-ls.be


Voorzitter : Ilse Van den Brande
Brieven ouderraad



Activiteiten ouderraad



Verslagen ouderraad



Fotogalerij ouderraad