Julie Billiart

Julie Billiart werd geboren op 12 juli 1751 te Cuvilly, een klein dorpje in het Franse Picardië. Reeds op heel jonge leeftijd legde ze de teksten van de catechismus kinderlijk eenvoudig uit aan de kinderen van de omgeving; dit was het begin van haar roeping als catechiste.

Op haar 24ste raakte Julie na een zenuwschok verlamd. Ze moest in bed blijven; ze zou het gedurende 22 jaar niet meer verlaten. Ook haar spraak verloor ze regelmatig. Toch was zij ook vanop haar ziekbed catechiste.

Tijdens de eerste jaren van de Franse Revolutie kreeg Julie het moeilijk omwille van haar religieuze gezindheid. Ze was verplicht te vluchten en onder te duiken. Het is in die periode dat Julie in Compiègne een visioen had. Ze zag een groep vrouwen die in een religieus habijt gekleed waren dat ze nog nooit gezien had. Ze hoorde de woorden: ‘Dit zijn de dochters die Ik u geef in een instituut dat door Mijn kruis zal getekend zijn.’

In 1794 maakte ze kennis met de freule Françoise Blin de Bourdon, die samen met haar in 1804 de congregatie stichtte te Amiens. De zusters beloofden aan God weeskinderen te onderwijzen en goede leerkrachten te vormen voor de dorpsscholen. Ze noemden zich de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw.

“Eerbiedig uw kinderen, zo ge wilt dat ze u eerbiedigen en liefhebben.
Ga stap voor stap met de kinderen mee.”

In juni van dat jaar genas Julie op miraculeuze wijze. Vanaf dan ontplooide zij een verbazingwekkende bedrijvigheid: zij reisde, vestigde stichtingen, onderhandelde met eigenaars, correspondeeerde met zustercongregaties, bezocht bisschoppen,…

Op 2 februari 1806 had Mère Julie opnieuw een visioen waarin duidelijk werd dat de congregatie ‘het licht voor de verkondiging aan alle volken’ zou uitdragen.

Na wrijvingen met de bisschop van Amiens werd haar gastvrijheid aangeboden in het bisdom Namen. Zo werd in 1807 te Namen het moederhuis van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw gevestigd. Van hieruit trokken Mère Julie en haar zusters door het hele land en richtten overal scholen op. Ze stichtten kloosters van in de Ardennen (Saint-Hubert), over Antwerpen tot in Sint-Niklaas en Gent.

In januari 1816 werd Moeder Julie ernstig ziek en op 8 april van datzelfde jaar overleed ze in Namen, waar ze door de mensen meteen als heilige erkend werd.
‘Wat is de goede God toch goed!’

“Qu’il est bon le bon Dieu!”

In 1906 werd zij in Rome zaligverklaard en in 1969 volgde de heiligverklaring.
Ze wordt gevierd op 8 april.

Zelfs nu, meer dan 200 jaar later, klinken de ideeën van Julie Billiart over opvoeden verrassend modern en getuigen zij van een realistische kijk op jongeren en het leven.

“Opvoeding is een tweeledig proces van psychologische ontwikkeling en integratie in de samenleving.
Leer hen alles wat nodig is om hen uit te rusten voor het leven.”

Het educatieve werk van Julie Billiart kan als volgt samengevat worden:

“Het kind is in eerste instantie een jonge mens waarin Christus moet gevormd worden.
Het is een verstand dat vraagt naar waarheid, een wil die gericht moet worden naar het goede en een hart dat moet leren goed en schoon lief te hebben.”

De Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen

Na de dood van medestichteres Françoise Blin de Bourdon (Mère Saint-Joseph) in 1838, kende de congregatie een snelle bloei. Zij breidden zich uit over alle continenten. Het generalaat bevond en bevindt zich in Rome.

Het werkgebied van de zusters heeft zich de voorbije jaren uitdrukkelijk verlegd van West-Europa naar Amerika, Afrika en Azië. Gebieden waar hulp duidelijk meer nodig is dan hier.

Zusters van Onze-Lieve-Vrouw te Berchem

In 1838 werd een huis in Antwerpen gesticht. Rond 1840 kochten de zusters enkele gebouwen in de Keizerstraat. Na vele jaren onderwijs in de Keizerstraat te Antwerpen bouwden de Zusters een nieuwe vestiging in het Pulhof.
In 1933 verhuisden leerlingen en zusters naar de Grotesteenweg 489 te Berchem.
In 1939 kwam daar de eerste normaalschool in Vlaanderen bij.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Duitse soldaten ingekwartierd in de gebouwen van die normaalschool. Later werd de school ingericht als militair hospitaal. In de jaren ’50 had de school een bloeiend internaat. In 1965 werd gestart met een autonome kleuterschool.

Sinds 1998 zijn alle zusters uit de school in Berchem verdwenen en worden de gebouwen nog enkel gebruikt door de school. De congregatie heeft de fakkel doorgegeven aan geëngageerde en bevoegde leken, die in de bewogenheid van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw stappen om christelijk onderwijs te handhaven.