Wie is wie?

Het schoolbestuur

Het O.-L.-Vrouwinstituut wordt bestuurd door de inrichtende macht: de vzw Onze – Lieve – Vrouwinstituut, geleid door de Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur, deze laatste onder voorzitterschap van de heer André Van der Spiegel. De Raad van bestuur geeft denkrichtingen aan, neemt beslissingen en beheert de goederen van het instituut. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doen zij een beroep op de eigen begeleiding. Ze volgen de visie van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

Jaarlijks wordt deze raad gevraagd het beleid ter beoordeling aan de algemene vergadering voor te stellen.

Het dagelijks bestuur van héél het O.-L.-Vrouwinstituut berust bij IDACC (Inter Directie Advies en Coördinatie Commissie). Die bestaat uit: de directeur van het ASO, geassisteerd door twee adjunct-directeurs, de directeur van de lagere school en de directeurs van de kleuterschool.

De scholengemeenschap

Wij maken nu deel uit van KVO (Katholiek Vlaams Onderwijs). Scholen die tot deze scholengemeenschap behoren, zijn:

 • Sint-Ludgardis Antwerpen
 • Sint-Ludgardis Antwerpen Belpaire
 • Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat
 • Sint-Michielscollege Brasschaat
 • Maris Stella Instituut Mall
 • Sint-Ludgardisschool Merksem
 • Openluchtschool Sint-Ludgardis Schoten
 • Openluchtschool Sint-Ludgardis Schilde
 • Campus Kajee Basisschool-internaat Schoten
 • Sint-Michielscollege Schoten
 • ’t Lommert Schoten
 • Katholieke basisschool Triangel Vlimmeren
 • Vrije Kleuterschool OLVI Pulhof
 • Vrije Lagere School OLVI Pulhof

De schoolraad

In onze school is er een schoolraad voor de basisschool.

Dit officiële inspraakorgaan is samengesteld uit verschillende geledingen: personeel, ouders en lokale gemeenschap. Op die manier wordt een afvaardiging van ouders en leerkrachten nauwer bij het schoolbeleid betrokken. Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject van onze school.

Tijdens ten minste drie vergaderingen per schooljaar worden onderwerpen besproken die het schoolleven rechtstreeks aanbelangen.